header photo0
header photo

Aseri Vald

Sinine savi, sinine meri


Teated ja uudised

 

KOV VALIMISED 2017

http://aserivv.ee/valimised

Avaldatud: 14.08.2017
 

Koolivõrgu korrastamine

Meetme „Koolivõrgu korrastamine” tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine” toetuse taotluse rahuldamise otsusest lähtuvalt antakse projektile „Aseri Kooli põhikooli kasutusse jääva hooneosa rekonstrueerimine ja sisustamine“ nr 2014-2020.1.04.17-0034 30.06.2017 struktuuritoetust kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1 616 775,14 eurot. Omafinantseering on vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest, rahalises mahus vähemalt 285 313,26 eurot. Projekti elluviimise tulemusel  rekonstrueeritakse ja sisustatakse kaasaegselt Aseri Kooli põhikooli kasutusse jääv hooneosa. Terviklikult lahendatud õppehoonesse planeeritakse ligi 1480 m² suurusel pinnal põhikooli õpilastele nüüdisaegsed õppetingimused. Põhikooli kasutuses olev pind väheneb projekti elluviimise järgselt 2793 m² võrra, millest lähtuvalt vähenevad olulisel määral ka põhikooli majandamiskulud. Tänase Aseri valla territooriumil tagatakse projekti järgselt kvaliteetse põhihariduse pakkumine pikemal perioodil. Projekti elluviimise tähtaeg on 31.08.2019.

Avaldatud: 27.10.2017
 

Lääne-Viru I koostöögrupp alustab tegevust

Lääne-Viru 1 koostöögruppi, kuhu kuuluvad Laekvere vald, Vinni vald, Rägavere vald, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Rakke vald ja Aseri vald, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2-aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus: 10.04.2017 kuni 31.12.2018
Toetuse suurus: 154 850 EUR

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.
Tulemus: rohkem Laekvere, Vinni, Rägavere, Kunda, Viru-Nigula, Aseri ja Rakke valdade noori on kaasatud noorsootöösse. Planeeritavalt luuakse piirkonna noortele ühtekokku juurde 17 uut võimalust ja kaasatakse tegevustesse uusi noori ca 10% võrra senisest rohkem.
Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.
 
Lisainfo: teavet piirkonna tegevuste ja uute võimaluste kohta hakkab ilmuma Lääne-Viru Arenduskeskuse veebilehele.

Avaldatud: 25.09.2017