header photo0
header photo

Aseri Vald

Sinine savi, sinine meri


Teated ja uudised

 

ASERI VALLAVOLIKOGU 29.06.2017.a.ISTUNGI PÄEVAKORD

Algus: Kell 17.00 Aseri Vallavolikogu saalis

 1. Aseri Vallavolikogu 22. detsembri 2016 otsuse nr 65 "Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu kinnitamine" muutmine
Ettekandja: Riho Kutsar

2. 2017. a I lisaeelarve kinnitamine
Ettekandja: Riho Kutsar

3. Aseri valla 2016. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: Koit Oras

4. "Aseri valla kooli pedagoogide töötasustamise alused" muutmine
Ettekandja: Riho Kutsar

5. Noorsootöö seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine
Ettekandja: Riho Kutsar

6. Vallavara müük
Ettekandja: Riho Kutsar

7. Vallavanema puhkus
Ettekandja: Koit Oras

8. Ettepanek Ida-Viru ühistranspordikeskuse asutamisel osalemiseks
Ettekandja: Koit Oras

9. Aseri Vallavalitsuse projekti „Kõrtsialuse-Rannu valgustatud kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine“ kulude ülevaade.
Ettekandja: Koit Oras
Avaldatud: 23.06.2017
 

Vaba rahva laul

Avaldatud: 31.05.2017